Over ons

 

Wij zagen veel verwarring om ons heen over wie al wat 'losser' omgaat met de restricties en wie nog voorzichtig is. Op kleine bijeenkomsten, bijvoorbeeld verjaardagen, komen sommige kennissen enthousiast op je af lopen, terwijl jij juist graag nog afstand bewaard. Dit zorgt vaak voor ongemakkelijke situaties. Wij merkten op dat er behoefte is aan sociale duidelijkheid. Wie is Okay met wat? 


Missie

Onze missie is om meer duidelijkheid te scheppen in het sociaal comfort bij de mensen onderling. De veranderingen door COVID-19 zijn onvermijdelijk en dit heeft zeker voor een langere tijd invloed op hoe wij leven. Het is aan ons om zo goed mogelijk aan te passen aan de nieuwe situatie. 

Het is niet de bedoeling dat wij aanmoedigen om 'losser' met de restricties om te gaan. Wij willen juist dat ook deze mensen een visuele indicatie dragen om zo voorbereid te zijn op iemands gedrag.

Door een deel van de opbrengst te doneren aan het onderzoek naar COVID-19, willen wij dat de leefsituatie voor iedereen weer zo goed mogelijk wordt. Het zijn lastige en bijzondere tijden, maar samen komen we er doorheen!